"Meisje van 16"

Ervaring met het VMBO van:

Familie Schoonveld, Sappemeer
Vader Jack: fysiotherapeut
Moeder Fenna: eigen kapperszaak
Zoon Roy 18 jaar: HAVO
Dochter Kim 16 jaar: VMBO-t, 4e klas

Meisje van 16
Als ouders van een 16-jarige dochter zou je voor dat dierbare wezen het liefst een prachtige en veilige toekomst uitrollen. De realiteit is echter dat ze dit zelf moet doen. En zolang ze nog niet weet wat ze wil, kun je als ouders weinig meer doen dan wachten en met hart en ziel paraat staan. Dat doen Fenna en Jack Schoonveld, ouders van Kim, dan ook.

Op de basisschool vond Kim het ‘saai, saai en nog eens saai’. Op het VMBO, dat ze nu volgt op het Aletta Jacobs College, heeft ze het beter naar haar zin. Ze gaat met plezier naar school, verzuimt nooit en geniet van de contacten met haar vele vriendinnen. Fenna en Jack zijn blij dat het zo goed met hun dochter gaat en dat de opvoeding hen niet voor grote problemen stelt. Ze lopen de deur dan ook niet plat op school, vertellen ze. Ze gaan alleen ‘als er wat is’ en natuurlijk bezoeken ze de rapportenavonden, waar je leraren naar keuze kunt spreken en een praatje maakt met de mentor van je kind. Verder gaat het gewoon goed met hun dochter en dan wordt dat schoolcontact op een natuurlijke manier geleidelijk minder, verklaart Fenna. Ze vertelt ook dat Kim veel steun heeft gekregen van haar leraren toen Jack enkele jaren geleden een hartoperatie moest ondergaan. Deze zorgzaamheid vanuit school is mooi, vinden de ouders, en die hebben ze gewaardeerd.

Keuzes
Kims Citoscore leverde een schooladvies op voor VMBO (theoretische leerweg) of HAVO. “Dat kun je maar het beste aanhouden”, stelt Jack nuchter. Kim is toen in een tl/HAVOklas geplaatst. Een goede keuze die bij haar past, vinden haar ouders. Toen ze aan het eind van het tweede leerjaar moest kiezen voor VMBO of HAVO, wilde ze zelf VMBO doen en ook daar stonden haar ouders achter. De HAVO had misschien ook wel gekund als ze wat meer gedaan zou hebben aan haar schoolwerk, peinst haar vader. Maar Fenna en Jack lijken realisten: ze gaan uit van wat hun dochter nu doet en kan, en daar past VMBO-tl prima bij. Nu staat Kim voor de keuze van een vervolgopleiding en - in het verlengde daarvan - een beroep. Daar gaat het geregeld over in het gezin. Zou het onderwijs misschien wat zijn, of toch de zorg? Anders de horeca? Of voelt ze wat voor het kappersvak, dan kan ze op termijn de kapperszaak van haar moeder overnemen? Maar alle suggesties ten spijt weet Kim het gewoon echt nog niet.

Trots en zorg
Fenna en Jack zijn trots op hun dochter, omdat ze het prima doet en om alle dingen die ze goed kan. Spreekbeurten houden bijvoorbeeld, die bereidt ze amper voor en haalt dan toch prachtige cijfers. Of tekstverklaring, daar is ze ook erg goed in. Ze kan sowieso prima verwoorden wat ze wil en vindt.
Maar er zijn ook momenten van lichte bezorgdheid. Moet ze echt niet wat meer leren en hoe kunnen wij haar daartoe op een goede manier stimuleren? Als Kim het vraagt, buigen deze ouders zich graag even met haar over onduidelijke leerstof. En dan pikt ze het snel op. Fenna en Jack maken zich ook wel eens zorgen om de zelfstandigheid die op het VMBO van hun dochter gevraagd wordt. Van hen zou het onderwijs wel wat gestructureerder en duidelijker mogen zijn. Een beetje meer zoals vroeger eigenlijk.

Op de valreep wervelt Kim binnen: vrolijk, nieuwsgierig en bijna klaar om aan het volwassen leven te beginnen. Alleen nog even beslissen in welke rol...

Lees ook de volgende ervaring: "Steven weet wat hij wil".

star_red star_red