Na de basisschool

Aan het eind van groep 8 moeten alle basisschoolleerlingen naar een vervolgopleiding in het voortgezet onderwijs. De meesten kunnen bijna niet wachten tot ze naar de brugklas kunnen.

De overgang van de basisschool naar een middelbare school voor voortgezet onderwijs is een belangrijke stap in de schoolloopbaan van kinderen.

Op deze pagina's lees je welke stappen er worden gezet bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. Dat begint eigenlijk al in groep 7 en loopt door tot de leerling toegelaten is op de school voor voortgezet onderwijs.

Je maakt eerst een keuze voor een vervolgopleiding. Daarover lees je meer bij de rubriek Opleidingskeuze.

Vervolgens is het belangrijk een goede middelbare school te kiezen. In de rubriek Schoolkeuze vertellen we daar meer over.

Hoe een schooladvies tot stand komt, lees je op de pagina Stappenplan. Hier worden alle te nemen stappen beschreven.

Als het schooladvies duidelijk is, kun je gaan kijken welke middelbare school bij de leerling past en een school vinden op de pagina Zoek je school.

star_red star_red