"Scholen hebben ouders nodig"

Ervaring met het VMBO van:

Familie Elzinga, Elsloo
Vader Alain
Moeder Sylvia: hoofd zorg
Dochter 15 jaar: VMBO-t, 4e klas
Dochter 17 jaar: mbo Sociaalpedagogisch werk, 1e klas

Scholen hebben ouders nodig

Ouders zoeken scholen, maar scholen zoeken ook ouders. Ook in het voortgezet onderwijs is het van vitaal belang dat ouders betrokken blijven. Volgens Sylvia - actieve ouder op de VMBO-school van haar kinderen - is dat goed voor de school, goed voor henzelf en goed voor hun kinderen. En een geïnformeerde ouder kan ook helpen een eerlijk beeld uit te dragen van het VMBO.

Sylvia en haar man wisten wat ze wilden toen hun oudste dochter naar het voortgezet onderwijs ging. Ze zochten een school met een goed zorgbeleid, en vonden dat op het Graaf Huyn College in Geleen. Omdat hun dochter ADHD heeft, wilden ze er zeker van zijn dat de school daar goed mee zou omgaan. Die kritische schoolkeuze heeft het gezin veel opgeleverd: twee kinderen die op school alle nodige aandacht en tijd gekregen hebben, waardoor ze nu goed in hun vel zitten. En dat is, vertelt Sylvia, voor haar belangrijker dan hoge cijfers. Zelf heeft ze ook de ruimte gehad om het op haar manier te doen: via mavo naar HAVO en hbo. Nu werkt ze op hbo+-niveau. Ze gunt haar kinderen dezelfde ruimte om hun schoolloopbaan uit te stippelen.

Betrokkenheid van ouders
Ouders, laat je stem horen en laat je gezicht zien in het voortgezet onderwijs. Dat is de kern van het pleidooi dat Sylvia afsteekt, zo te zien recht uit het hart. Zelf is ze van meet af aan actief geweest op het Graaf Huyn College. Ze draaide al snel mee in de oudercommissie en doet dat na ruim vijf jaar nog steeds. Ze ziet met lede ogen dat ouders zich vaak terugtrekken als hun kind op het voortgezet onderwijs begint: “Het lijkt soms wel alsof ouders denken: ‘Zo, mijn kind zit op het voortgezet onderwijs, dan hoef ik er verder niks meer aan te doen.’ Dat is echt jammer, want de kinderen komen in de puberteit terecht en gaan de grote wijde wereld in en juist dan is het belangrijk dat ouders betrokken blijven. Scholen hebben de ouders ook] hard nodig om samen te werken aan de toekomst van hun kinderen. Dat is niet alleen een taak van school, maar ook van de ouders.”

In de oudercommissie geeft Sylvia alles wat ze hoort vanuit de ouders door aan de directie. Dit werkt goed: “Als het nodig is, is één telefoontje genoeg en de lijnen zijn kort. Het voelt heel prettig dat je als ouder serieus wordt genomen met alledaagse problematiek.”

Eerlijk beeld
Sylvia betreurt het dat de media vaak vooral de problemen met het VMBO belichten. Daardoor ontstaat een negatief en veel te eenzijdig beeld van dit schooltype.Veel scholen, ook de hare, werken keihard om dit beeld eerlijker te maken. Hierbij kunnen ouders een vitale rol spelen. Bijvoorbeeld door niet alleen op school te komen als er iets aan de hand is. Want dan mis je als ouder echt te veel, vindt Sylvia. Er gebeuren zo veel goede dingen op het VMBO, maar die zie je alleen als je geregeld op school komt. Op het Graaf Huyn College worden bijvoorbeeld jaarlijks avonden georganiseerd over actuele thema’s zoals ‘loverboys’ en drugsgebruik.

En elk voorjaar kunnen ouders op de Graaf Huyn College-dag meegenieten van een markt, een loterij, een marathon en modeshows. Zo zijn er talrijke evenementen en activiteiten waar je de leuke en vitale kanten van het VMBO aan den lijve kunt ervaren. En naarmate je al die verschillende kanten van de school beter leert kennen, ga je als ouder vanzelf ook een eerlijker en completer beeld uitdragen van het VMBO.

Lees ook de volgende ervaring: "Sportieve en sociale doeners".

star_red star_red