"Sportieve en sociale doeners"

Ervaring met het VMBO van:

Familie Pessers, Oisterwijk
Vader René: relatiebeheerder financiële instelling
Moeder Els: webmaster
Zoon Martijn 16 jaar: mbo, 1e klas
Zoon Luuk 14 jaar: VMBO-t, 3e klas

Sportieve en sociale doeners
Els en René Pessers hadden geen positief beeld van het VMBO. Maar dat sloeg direct in het eerste jaar al helemaal om. René: “Ik vind dat onze jongens op heel goede scholen zitten en gezeten hebben. Vmbo is beslist geen ‘afvalputje van de samenleving’. Docenten zijn heel betrokken en ook heel gemotiveerd om les te geven aan het VMBO, hebben wij gemerkt. Ze vinden het heel dankbaar werk.”

Martijn Pessers kreeg op de basisschool een VMBO-advies basis/kader. Hij is begonnen in de kaderberoepsgerichte leerweg, maar heeft vanaf de tweede klas de theoretische leerweg gevolgd. Dit jaar is hij gestart op het mbo de Rooi Pannen in Tilburg, niveau 4, opleiding manager handel. Luuk zit op het VMBO-t en heeft het daar goed naar zijn zin. “De theoretische leerweg heeft Martijn kunnen doen puur door zijn intrinsieke
motivatie, hij wilde dat heel graag”, zeggen zijn ouders Els en René. “We hadden dat niet verwacht, want het advies van de basisschool is toch wel erg bepalend”, vervolgt Els. “Niet direct in negatieve zin, de school heeft hem zeker niet tegengewerkt, maar ze waren wel extra alert: kan hij dat echt aan?”

Geen verrassing
Het VMBO-advies was voor Els en René niet echt een verrassing. Els: “We wisten dat Martijn niet makkelijk leert. Wel wilden we heel graag dat hij minimaal naar de kaderberoepsgerichte leerweg zou gaan omdat je daarmee meer mogelijkheden hebt. Tussen kader- en basisberoepsgericht zit veel meer verschil dan tussen de kaderberoepsgerichte en de gemengd/ theoretische leerweg. Dat wisten we.” Op de vraag wat maakte dat Els en René een VMBO-advies wel verwacht hadden, is het even stil. René: “Ja, wat voor manneke was het, vier, vijf jaar geleden…” Uiteindelijk zegt Els: “Verbanden leggen, dat is altijd iets waar hij veel moeite mee heeft gehad. Dat vind ik geloof ik wel typerend voor VMBO-leerlingen. Redactiesommen, tekstverklaring, hoofd- en bijzaken onderscheiden, dat soort zaken. Leerstof moet heel behapbaar, in kleine stukjes en herkenbaar aangeboden worden.
Ook het feit dat er veel meer andere dingen belangrijk zijn dan leren. Een boek lezen bijvoorbeeld, dat doen mijn kinderen niet.” “Maar sociale contacten leggen en sport, daarin zijn ze weer heel goed”, vult René aan. Els geeft aan dat het heel belangrijk is dat je er als ouders positief in staat. Dat Martijn op een brede scholengemeenschap zat, heeft ook geholpen. Zijn vrienden van de basisschool die naar de HAVO en het VWO gingen, zaten ook op die school. Die vriendschappen zijn dan ook gebleven.

Beperkt?
Voor Luuk lag het anders. Luuk kreeg VMBO-t/HAVO-advies in groep 8. Maar Luuk was een jongen die erg naar zichzelf op zoek was in die tijd. Het leek René en Els goed dat hij wat meer zelfvertrouwen op zou doen en ze wilden daarom niet te hoog insteken. Ook een kleine school leek beter bij hem te passen: veilig, vertrouwd. Luuk is daarom naar een aparte school voor VMBO-t gegaan. Dat had als voordeel dat het inderdaad een veilige school is, waar iedereen elkaar kent, waar veel ruimte is voor leuke en creatieve dingen. Maar als nadeel had het dat opstromen (naar een hoger niveau, in dit geval HAVO - red.) en afstromen (naar een lager niveau - red.) minder makkelijk gaat.

Ergens toch jammer, want Luuk had de HAVO mogelijk wel aangekund. “We hebben ‘m eigenlijk aan de bovenkant beperkt”, zegt Els. “En wat we ons ook niet gerealiseerd hebben, is dat naar zo’n kleine school relatief veel zorgleerlingen komen. En Luuk heeft dat helemaal niet nodig. Maar al met al zit hij gewoon lekker in z’n vel en dat is ook wat waard.” Tot slot: “Onze jongens zijn allebei doeners, dat is in elk geval duidelijk. Lekker werken, dat vinden ze gewoon fijn.”

Tweetalig VMBO?
Els en René Pessers zijn voorstander van een tweetalig VMBO voor de gemengde en theoretische leerweg. “We denken dat een VMBO’er dat heel goed kan en vinden het een belangrijke aanvulling op het onderwijsprogramma. Een tweetalig VMBO zou ook goed zijn voor het imago van het VMBO en voor het gevoel van eigenwaarde van de VMBO’er.” aldus Els en René.

Lees ook de volgende ervaring: "Meisje van 16".

star_red star_red