Het verschil tussen een BB/KB advies!

Vaak komen leerlingen van de basisschool met een advies basisberoepsgerichte leerweg/kaderberoepsgerichte leerweg. Dit wekt op zijn minst de suggestie dat beide leerwegen niet veel van elkaar verschillen. Het tegengestelde is het geval. BB en KB zijn twee leerwegen met een heel verschillend toekomstperspectief. Met een diploma basisberoepsgerichte leerweg is een leerling toelaatbaar tot een mbo-opleiding op niveau 2. Met een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg mag een leerling (net als leerlingen met een GTL-diploma) doorstromen naar een niveau 4 opleiding in het mbo. De vakken die leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg volgen zijn misschien qua naam hetzelfde, maar qua niveau verschillen ze sterk van elkaar.

Gepubliceerd op: 3 april 2020