Vmbo

Het vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dat betekent dat het vmbo jongeren voorbereidt op allerlei soorten werk en beroepen én op de opleidingen die daarbij horen. Het vmbo besteedt veel aandacht aan praktijklessen en beroepsgerichte programma’s. Op het vmbo worden net als op de havo en het vwo ook theorievakken gegeven, zoals Engels, Nederlands, wiskunde en biologie.

Ongeveer 50% tot 60% van de basisschoolleerlingen gaat naar het vmbo. Het vmbo duurt vier jaar en bestaat uit vier leerwegen.

De leerwegen zijn:
• Basisberoepsgerichte leerweg
• Kaderberoepsgerichte leerweg
• Gemengde leerweg
• Theoretische leerweg (gelijk aan de vroegere mavo)

Alle leerwegen van het vmbo leiden naar het mbo. Leerlingen die de theoretische of gemengde leerweg hebben afgerond, kunnen eventueel ook naar het vierde leerjaar van de havo. Leerlingen die naar de havo willen, moeten, als ze doorstroomrecht willen hebben in één extra vak examen doen. Ook met een TL- of GL-diploma zonder extra vak kan een leerling doorstromen naar de havo, alleen kan de havo dan aanvullende eisen stellen. Jaarlijks stroomt tussen de 10% en 20% van de TL/GL-leerlingen door naar de havo.

Downloads