Voortgezet onderwijs

Na de basisschool kunnen kinderen kiezen voor verschillende schoolsoorten:

Praktijkonderwijs
• Vmbo
Havo
Vwo

De schoolsoorten onderscheiden zich door het niveau van onderwijs, de leerwegen en de extra aandacht voor bepaalde vakken. Op het praktijkonderwijs en het vmbo worden veel beroepsgerichte vakken en praktijkgerichte programma’s aangeboden. Dat betekent dat leerlingen veel met hun handen bezig zijn; zij leren door te doen. De theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-tl) is hierop een uitzondering. Deze leerweg lijkt op de vroegere mavo en biedt veel algemene vakken. Alle leerwegen van het vmbo duren vier jaar. De havo is één niveau boven vmbo-tl en duurt vijf jaar. Het hoogste onderwijsniveau is het vwo. Het vwo duurt zes jaar.