Vakken

Elke vmbo-opleiding bestaat uit drie onderdelen: een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Afhankelijk van de leerweg krijgen scholieren meer of minder theorievakken en beroepsgerichte vakken. Het gemeenschappelijk deel bestaat voor alle leerlingen in alle leerwegen uit de vakken:

• Nederlands
• Engels
• Maatschappijleer
• Eén kunstvak: beeldende vorming, muziek, dans of drama
• Lichamelijke opvoeding

De profielgebonden algemeen vormende vakken (avo-vakken) zijn afhankelijk van het gekozen profiel. Een profiel bereidt leerlingen voor op hun vervolgopleiding en het werk dat ze uiteindelijk willen doen. In de beroepsgerichte leerwegen heeft elke profiel profielgebonden avo-vakken, een profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

Meer over avo-vakken lees je op Stichting Platforms VMBO.