Sterk techniekonderwijs van start

Op 1 januari 2020 is een programma van start gegaan, waarin vmbo-scholen in de regio de opdracht hebben leerlingen te stimuleren voor technische opleidingen en beroepen. Er dreigt een groot tekort aan technici te komen en dit programma is een van de manieren waarop geprobeerd wordt dit tekort tegen te gaan.

In het kader van ‘Sterk techniekonderwijs’ zijn in Nederland 77 regio’s ontstaan, waarin ten minste twee vmbo-scholen, één mbo en het regionaal bedrijfsleven samenwerken.

In hun plannen hebben alle regio’s aangegeven dat ze de samenwerking gaan zoeken met het basisonderwijs in hun regio om leerlingen van groep 7 en 8 kennis te laten maken met techniek. Dit kan via een Technohub, een technolad, een techniekbus, etc. Veel vmbo-scholen nemen contact op met het basisonderwijs, maar dat kan natuurlijk ook andersom.

Voor heel Nederland is de komende jaren 100 miljoen per jaar beschikbaar om de keuze voor techniek te stimuleren. Kijk voor meer informatie op www.sterktechniekonderwijs.nl, hier vindt u ook voorbeelden van samenwerking tussen po en vmbo.

Gepubliceerd op: 3 april 2020