Vmbo? Nee! Onderbouw

Je hoort vaak van een leerling van groep 8: ik ga na de vakantie naar de basisberoeps of kaderberoeps of ….. vul maar in. Vreemd, want officieel beginnen al deze leerwegen pas in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs. Kinderen gaan na de basisschool naar de onderbouw VO en stappen pas na twee of drie jaar over naar vmbo, havo of vwo. Extra verwarrend is het dat scholen de onderbouw naar eigen inzicht vorm mogen geven. Dat wil zeggen: ze moeten werken aan de kerndoelen voor de onderbouw, maar mogen daarnaast heel veel extra’s geven, zoals oriëntatie op een beroepsgericht programma, extra techniek, een extra taal, filosofie, extra cultuurlessen etc. Hierdoor lijkt het of leerlingen heel verschillend onderwijs volgen. Het is goed om daar bij de keuze van een middelbare school rekening mee te houden.

Gepubliceerd op: 3 april 2020